Twój ulubiony Biuletyn

CBD 2%. Dlaczego nie 5,10 lub 15%

Nie wiesz?
Odpowiedź
Odpowiedź

Olej z konopi
Badania wskazujące możliwe działania zdrowotne.

Ostatnio głośno jest o oleju z konopi. Wiele stanów w USA i krajów na całym świecie legalizuje marihuanę, a parlament Urugwaju niedawno stworzył pierwszy na świecie rynek marihuany, czyli pełną legalizację hodowli i sprzedaży ( 1 ).
Patrząc na korzyści zdrowotne wynikające ze stosowania oleju z konopi jest to bardzo dobra wiadomość ale co z szkodliwymi skutkami? Wszystkie oceny psychologiczne ludzi używających jakichkolwiek form marihuany w dużej mierze opierają się na z góry przyjętych założeniach, sugestiach i uprzedzeniach ( 2 ). Kiedy patrzymy na badania naukowe substancji zawartych w konopiach wydaje się że negatywne skutki są trudne do potwierdzenia.

Badania naukowe i konopie
Konopie okazały się skuteczne w pomocy dla szerokiej gamy dolegliwości, ten artykuł będzie skupiać się głównie na ich skuteczności w pomaganiu leczenia raka. Kanabinoidy mogą być równie dobrze jednym z najlepszych sposobów walki z chorobami jak i sposobem zapoobiegania chorobom. Kannabinoidy to grupa organicznych związków chemicznych oddziałujących na receptory kannabinoidowe, odnoszą się do dowolnej grupy pokrewnych związków, które zawierają kanabinol i składniki aktywne konopi lub związki wytworzone syntetycznie. Organizm sam wytwarza związki zwane endokannabinoidami, odgrywają one ważną rolę w wielu procesach organizmu, które przyczyniają się do tworzenia zdrowego środowiska wewnątrz ciała. Kanabinoidy również odgrywają ważną rolę w systemie odpornościowym zarówno jego aktywacji i regeneracji. Kannabinoidy oczywiście są obecne w konopiach indyjskich jak i siewnych. Jednym z głównych zróżnicowań między tymi konopiami jest zawartość THC (Tetrahydrokannabinol), konopie siewne zawiera bardzo małą ilość tego związku, która nie działa psychoaktywnie, natomiast konopie indyjskie mogą zawierać znaczne ilości tej substancji (technicznie oba szczepy należą do gatunku Cannabis Sativa). Kannabinoidy wykazały możliwość zmniejszania ilości komórek rakowych, ponieważ mają duży wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego, choć nie każdy szczep konopi daje taki sam efekt, coraz więcej pacjentów widzi swoją szansę w zredukowaniu raka w krótkim czasie za pomocą środków z konopi.

Oczywiście należy pamiętać że w badaniach konopie są spożywane (zazwyczaj w formie oleju) a nie palone. Poniżej przytaczamy dwadzieścia badań medycznych które sugerują, że substancje z konopi mogą być skuteczną metodą wspomagania leczenia a nawet służyć za lekarstwo na raka. Jest to dobry punkt wyjścia do dalszych badań klinicznych u ludzi.

Rak Mózgu
1. Badanie opublikowane w British Journal of Cancer, przeprowadzonego przez Department of Biochemistry and Molecular Biology I, School of Biology, Complutense University w Madrycie, w którym ustalono, że tetrahydrokannabinol (THC) i inne kannabinoidy (np. kannabidiol - CBD) hamują wzrost komórek guza. Naukowcy z tej instytucji przeprowadzili jedno z pierwszych badań klinicznych mających na celu ocenę przeciwnowotworowego działania kannabinoidów. Użycie kanabinoidów zostało uznane za bezpieczne i nie spowodował efektów psychoaktywnych. Przy stosowaniu THC stwierdzono zmniejszenie ilości komórek rakowych u dwóch z dziewięciu pacjentów.

2. Badanie opublikowane w Journal of Neuroscience sprawdzało biochemiczne zależności ostrego uszkodzenia neuronów i postępującego powoli uszkodzenia neuronów w wyniku chorób neurodegeneracyjnych. Przeprowadzili badania za pomocą rezonansu magnetycznego z którego wynikało że u szczurów którym podano THC (tetrahydrokannabinol) nastąpiło zredukowanie uszkodzeń neuronów. Wyniki tego badania dostarczają dowodów na to, że układ kanabinoidowy (na który wpływają wszystkie kannabinoidy także te nie psychoaktywne np. CBD) może służyć do ochrony mózgu przed neurodegeneracją.

3. Badanie opublikowane w Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics potwierdziło fakt że kannabinoidy posiadają właściwości przeciwnowotworowe. Badano wpływu kannabidiolu (CBD, kanabioid z konopi nie wykazujący działania psychoaktywnego) na linii ludzkich komórek rakowych glejaka. Dodanie kannabidiolu spowodowało bardzo znaczny spadek żywotności komórek nowotworowych - glejaka. Glejak to grupa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego wywodzących się z komórek glejowych (stanowiących zrąb tkanki nerwowej i pełniącej wobec neuronów funkcje podporowe, odżywcze oraz naprawcze). Badanie wykazało że kannabidol (CBD) jest w stanie wytworzyć znaczące działanie przeciwnowotworowe.

4. Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Cancer Therapeutics wskazuje na wysoką odporność guzów mózgu na konwencjonalne metody leczenia, co sprawia że kluczowe jest znalezienie nowych sposobów leczenia mających na celu poprawę złego rokowania u pacjentów cierpiących na tę chorobę. W badaniu tym wykazano również odwrócenie wzrostu guza przy ​​glejaku wielopostaciowym po zastosowaniu mieszanej terapii z leków oraz kanabioidów (THC i CBD).

Rak piersi
5. Badania opublikowane w amerykańskim National Library of Medicine, przeprowadzone przez California Pacific Medical Center, Research Institute w San Francisco wykazało że kannabidiolu (CBD) hamuje gwałtowny rozrost i inwazję komórek ludzkiego raka piersi. Badanie pokazało także, że CBD znacznie zmniejsza masę guza.

6. Badanie opublikowane w Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics potwierdziło że THC oraz CBD (kannabidiol) znacznie zmniejszają wzrost komórek raka piersi.

7. Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Cancer wykazały że THC redukuje liczbę guzów i szybkość wzrosyu zmian nowotworowych. Ustalili, że kannabinoidy hamują gwałtowny rozrost komórek nowotworowych, indukuje apoptozę (naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym) komórek nowotworowych oraz upośledza angiogenezę guza (funkcje warunkujące rozrost i przerzuty nowotworu). Badanie dostarcza mocnych podstaw do stosowanie terapii opartych na kannabinoidacj w przypadku wystąpienia raka piersi.

8. Badanie opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences Stanów Zjednoczonych Ameryki (PNAS), ustaliło, że kannabinoidy hamują rozrost i rozprzestrzenianie się komórek ludzkiego raka piersi.

Rak Płuc
9. Badania opublikowane w czasopiśmie Oncogene, przez Division of Experimental Medicine, Harvard Medical School w Bostonie ustaliło że THC hamuje czynnik powodujący migrację komórek raka płuc do innych tkanek. Naukowcy stwierdzają że należy dokładnie zbadać zastosowanie THC w kontroli wzrostu i przerzutów niektórych nowotworów płuc.

10. Badanie opublikowane przez US National Library of Medicine przeprowadzone w Institute of Toxicology and Pharmacology, Department of General Surgery, University of Rostock w Niemczech wykazało że kannabinoidy hamują inwazję komórek nowotworowych. Działanie zostało potwierdzone na pierwotnych komórkach nowotworowych u pacjenta z rakiem płuc. Ogólnie rzecz biorąc, dane wskazują, że kanabinoidy zmniejszają agresywność komórek nowotworowych.

11. Badanie opublikowane przez US National Library of Medicine, przeprowadzone przez Harvard Medical School badał rolę receptory kannabinoidów w komórkach raka płuc. Ustalili jego skuteczności sugeruje, że powinien być stosowany do leczenia przeciwko komórkom raka płuc.

Rak Prostaty
12. Badanie opublikowane w National Library of Medicine w USA stwierdza spadek ilości komórek raka prostaty poprzez oddziaływanie na receptory kannabinoidowe.

13. Badania opublikowane w National Library of Medicine w USA analizuje zbiór badań potwierdzających skuteczność konopi w działaniu na raka prostaty.

Rak krwi
15. Badania opublikowane w czasopiśmie Molecular Pharmacology wykazały, że kannabinoidy wywołują zahamowanie wzrostu i apoptozę komórek chłoniaka z komórek płaszcza (MCL). Badania były finansowane z dotacji szwedzkiego Swedish Cancer Society, The Swedish Research Council and the Cancer Society w Sztokholmie.

16. Badania opublikowane w International Journal of Cancer pokazuje że kanabinoidy działają antyproliferacyjne (zmniejszają zdolność namnażania komórek nowotworowych) oraz wywołują apoptozę w różnych typach nowotworów w tym chłoniaka z komórek płaszcza.

17. Badanie opublikowane w National Library of Medicine w USA przeprowadzone przez Department of Pharmacology and Toxicology by Virginia Commonwealth University w Richmond, USA. Naukowcy ustalili że kanabinoidy wywołują apoptozę komórek Białaczki.

Rak jamy ustnej
18. Badanie opublikowane przez National Library of Medicine w USA wyniki pokazują, kanabinoidy są silnymi inhibitorami (hamują lub zatrzymują) oddychania komórkowego nowotworów i są toksyczne dla złośliwych nowotworów jamy ustnej.

Rak wątroby
19. Badanie opublikowane przez National Library of Medicine w USA wykazało że że THC zmniejsza żywotność ludzkich komórek raka wątrobowokomórkowego (pierwotny rak wątroby) i redukuje tempo wzrostu komórek nowotworowych.

Rak trzustki
20. Badanie opublikowane w American Journal of Cancer ustala, że receptory kannabinoidów są aktywne w ludzkich liniach komórek nowotworowych trzustki z biopsji guza wynika że jest ich więcej niż w normalnej tkance trzustki. Wyniki wykazały że podawanie kanabinoidu wywołuje apoptozę komórek nowotworowych, zmniejszona również tempo wzrost komórek rakowych i hamuje rozprzestrzenianie się trzustkowych komórek nowotworowych.

Podsumowanie
Konopie są doskonałym przykładem na to jak mało wiemy jeszcze o naturze. Dorastając uczy się Nas że "narkotyki" są złe, co jest prawdą, jednak nie wszystkie substancje, które zostały oznaczone jako "narkotyki" są szkodliwe. Jest możliwe że te substancje są oznaczone jako "narkotyki" w celu ochrony interesów wielkich korporacji. Konopie mogą służyć do wytworzenia papieru, silnych i wytrzymałych włókien, a nawet paliwa co wykazał wiele lat temu Henry Ford. Konopie mają bardzo wiele zastosowań od przemysłu aż do medycyny. Należy pamiętać że wszystkie badania wymagają jeszcze potwierdzenia w szeroko zakrojonych testach klinicznych.

Olejek CBD
z konopi siewnej

Odpowiedź

Ten olejek ma najlepszą
proporcję CBD do THC
10:1
ze wszystkich dostępnych
w naszym sklepie
Olejków Konopnych.


Wszystkie artykuły prezentowane na naszych stronach i w biuletynie Naturalna Medycyna służą jedynie celom informacyjnym. Zawarte w nich wiadomości nie mogą w żaden sposób zastąpić konsultacji z lekarzem, służyć samodiagnozie lub samoleczeniu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twojego stanu zdrowia lub sposobu leczenia - skonsultuj się z lekarzem.


Pozdrawiam serdecznie

Paweł Lisiecki

Wypisać się możesz w każdym momencie klikając link
[[unsubscribe]]